การแก้ไขข้อผิดพลาด

ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง เราจะดำเนินการแก้ไขและชี้แจงไว้ที่ด้านล่างของรายงานดังกล่าว พร้อมแสดงเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่า “ได้รับการแก้ไข” พร้อมระบุวันที่และคำอธิบาย

หากความผิดพลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ (ความผิดพลาดที่ร้ายแรง) AFP จะดำเนินการถอดรายงานนั้นออกจากบล็อกพร้อมคำอธิบาย

ข้างล่างนี้คือลิงก์ของบทความทั้งหมดที่ได้รับการแก้ไขรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก AFP ประเทศไทย: