การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ AFP

การตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นถือเป็นองค์ประกอบหลักในเนื้องานของสำนักข่าว AFP ในฐานะที่เป็นสำนักข่าวระดับโลกมาเป็นระยะเวลากว่า 180 ปี

สำนักข่าว AFP มีสถานะที่เป็นเอกลักษณ์ภายใต้กฏหมายฝรั่งเศส AFP มีทั้งทรัพยากรเชิงพาณิชย์ (ประมาณสองในสาม) และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นกลางและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งในประเทศฝรั่งเศสและในต่างแดน

เราได้เริ่มผลิตเนื้อหาเชิงข่าวผ่านบล็อกตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่ผิดหรือถูกบิดเบือนในช่องทางออนไลน์ที่พบเห็นมากขึ้นในปัจจุบัน โดยมีต้นแบบและแรงบันดาลใจมาจากโครงการความร่วมมือ CrossCheck ที่ได้รับรางวัลจากการตรวจสอบข่าวปลอมระหว่างการเลือกตั้งฝรั่งเศสปี 2560

เรามีความตั้งใจที่จะช่วยให้ประชาชนและห้องข่าวต่าง ๆ สามารถสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่พบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการโพสข้อความ บทความ รายงานข่าว วิดีโอ หรือแถลงการณ์ต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์

งานของเราดำเนินการโดยกองบรรณาธิการฝ่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงและเครือข่ายนักข่าวทั่วโลกที่ทำงานภายใต้มาตรฐานการเสนอข่าวและหลักการทำงานของ AFP ในฐานะที่เป็นสำนักข่าวระดับโลก

เรามีเจตนาที่จะแบ่งปันเคล็ดลับและเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการยืนยันข้อมูล

เราใช้หลักการในการเลือกว่าจะตรวจสอบเนื้อหาอะไร โดยจะพิจารณาจากความสนใจของฝ่ายบรรณาธิการ เนื้อหาที่ถูกแชร์ และจากความสนใจสาธารณะ

เราปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ AFP ในการนำเสนอข่าวสารที่แม่นยำอย่างถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรม “ด้วยเสียงที่เป็นอิสระจากอิทธิพลทางการเมือง การค้า หรืออุดมการณ์”

AFP เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ร่วมมือกับเฟซบุ๊กในฐานะบุคคลที่สามโดยตรง ในโครงการตรวจสอบข่าวและข้อมูลเท็จ เราจะตรวจสอบเนื้อหาที่ถูกบรรจุในระบบแจ้งเตือนของเฟซบุ๊ก

เนื้อหาที่ได้รับการจัดให้เป็น ข้อมูลเท็จ จะถูกลดอันดับความสำคัญทางฝีดข่าวลง ซึ่งจะจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวจากบุคคลทั่วไป แต่เนื้อหาที่ถูกยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จจะไม่ถูกลบออกจากระบบ

งานตรวจสอบข้อเท็จจริงของ AFP ได้รับการสนับสนุนโดยตรงผ่านโปรแกรมของเฟซบุ๊ก

AFP เป็นผู้ลงนามในหลักการของ International Fact-Checking Network (IFCN) ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นต่อ ความเป็นกลาง ความเป็นธรรม และความโปร่งใสต่อแหล่งข่าว ความโปร่งใสของแหล่งเงินทุนและองค์กร ความโปร่งใสของวิธีการ และนโยบายการแก้ไขที่เปิดกว้างและเที่ยงตรง