ประเทศไทย

โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์แชร์คำกล่าวอ้างเท็จว่าดวงจันทร์ “เคยถูกแยกออกเป็นสองซีก”

อัพเดตแล้ว วันที่ 11/05/2022 เวลา 09:25


โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์แชร์คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วย

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 25/04/2022 เวลา 09:02


โพสต์ออนไลน์แชร์คำกล่าวอ้างเรื่องสูตรยา “ไฮดร็อกซีคลอโรควินที่สามารถทำเองที่บ้าน” ว่าสามารถใช้ป้องกันโรคโควิด-19

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 18/03/2022 เวลา 07:15


โพสต์แชร์คำแนะนำเท็จเกี่ยวกับ “การเพิ่มการมองเห็น” บนเฟซบุ๊ก

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 17/03/2022 เวลา 08:20


คลิปวิดีโอเก่าที่แสดงทหารยูเครนถูกแชร์ใหม่หลังการรุกรานของรัสเซียในปี 2565

อัพเดตแล้ว วันที่ 02/03/2022 เวลา 09:36


ผู้เชี่ยวชาญปฏิเสธคำกล่าวอ้างว่า “การแช่แข็งขวดพลาสติกปล่อยสารก่อมะเร็ง”

อัพเดตแล้ว วันที่ 02/03/2022 เวลา 06:15


โพสต์แชร์คำกล่าวอ้างเท็จเกี่ยวกับชุดตรวจโรคโควิด-19

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 23/02/2022 เวลา 08:24


โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์แชร์คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดว่า “ฟอร์มาลินในน้ำแข็งทำให้คนไทยเป็นโรคมะเร็ง”

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 15/02/2022 เวลา 05:00


โพสต์เฟซบุ๊กในไทยแชร์คำแนะนำที่ทำให้เข้าใจผิดเรื่องการ “ดูดซับสารพิษออกจากผักผลไม้”

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 10/02/2022 เวลา 08:50


ผู้เชี่ยวชาญปฏิเสธคำกล่าวอ้างเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพของ “การดื่มน้ำให้ถูกเวลา”

อัพเดตแล้ว วันที่ 08/02/2022 เวลา 05:44


โพสต์ในประเทศไทยแชร์คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับประโยชน์ด้านสุขภาพของการดื่มน้ำโซดา

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 28/01/2022 เวลา 10:42


โพสต์ทางเฟซบุ๊กแชร์คำกล่าวอ้างเท็จเรื่องการใช้แป้งรักษาแผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวก

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 19/01/2022 เวลา 08:00


นี่เป็นคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอลาสก้า ปี 2561

อัพเดตแล้ว วันที่ 17/12/2021 เวลา 09:16


บุคลากรสาธารณสุขไทยระบุว่าคำแนะนำออนไลน์เรื่องการ “แก้อาการเมารถ” ไม่เป็นความจริง

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 14/12/2021 เวลา 11:02


ภาพถ่ายนี้แสดงเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ในประเทศอินโดนีเซียกำลังดำเนินการบำรุงรักษาเขตป่าสงวน

อัพเดตแล้ว วันที่ 13/12/2021 เวลา 10:13