การเมือง

โพสต์แชร์คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดว่าสหประชาชาติให้เวลาไทยแก้ไขกฏหมายมาตรา 112 ภายในสองเดือน

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 03/12/2021 เวลา 13:33

ภายหลังจากที่รัฐสมาชิกสหประชาชาติตรวจสอบรายงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ได้แชร์คำกล่าวอ้างว่าประเทศไทยถูกขีดเส้นให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 “ภายใน 2 เดือน” คำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด แม้ว่าสหประชาชาติได้ระบุว่าประเทศไทยต้องแสดงจุดยืนต่อคำแนะนำในรายงานภายในเวลา 4 เดือน แต่คำแนะนำดังกล่าวไม่ได้มีผลผูกพันทางกฏหมาย ขณะที่นักสิทธิมนุษยชนในไทยอธิบายกับ AFP ว่าในอดีตประเทศไทย “ให้ความสนใจน้อย” ต่อข้อเรียกร้องของประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112