การเมือง

คำกล่าวอ้างเท็จถูกแชร์ออนไลน์ว่านักท่องเที่ยวจากประเทศไทยสามารถรับวัคซีนฟรีที่ประเทศลาวได้

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 18/05/2021 เวลา 12:00

คำกล่าวอ้างหนึ่งได้ถูกแชร์ในหลายโพสต์ทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์โดยกล่าวว่าคนไทยสามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศลาวในฐานะนักท่องเที่ยว และยังสามารถเลือกวัคซีนได้หลายยี่ห้อ คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 สปป. ลาวยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ นอกจากนี้ โครงการฉีดวัคซีนของทางการลาวใช้วัคซีนยี่ห้อซีโนฟาร์มที่ผลิตโดยประเทศจีนให้แก่ผู้เข้าเกณฑ์เท่านั้น