การเมือง

ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่ออกข้อบังคับเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยภายในรถยนต์ส่วนตัว

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 12/05/2021 เวลา 09:00

คำกล่าวอ้างที่ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่บังคับให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยขณะเดินทางในรถยนต์ส่วนตัว ได้ถูกแชร์ออกไปในสื่อสังคนออนไลน์กว่าหมื่นครั้ง คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ แม้ว่าไทยได้ออกคำสั่งให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งรวมไปถึงเวลาอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 แต่ไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่บังคับใช้มาตราการดังกล่าวในช่วงการระบาด ในแถบเอเชีย อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ กำหนดให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่ในรถยนต์ส่วนตัว เช่นเดียวกับประเทศในยุโรป ซึ่งรวมไปถึงเยอรมนีและสเปนในบางกรณี