สิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายนี้มาจากเทศกาลแกลสตันบิวรีในปี 2558 และ ปี 2559 ไม่ใช่ภายหลังเกรต้า ธันเบิร์ก ขึ้นพูดบนเวทีในปี 2565

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 04/07/2022 เวลา 12:00

หลังจากที่เกรต้า ธันเบิร์ก นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศโลกปรากฏตัวที่เทศกาลแกลสตันบิวรีในประเทศอังกฤษในเดือนมิถุนายน ภาพถ่ายที่แสดงพื้นที่หน้าเวทีที่เต็มไปด้วยเศษขยะได้ถูกแชร์ออกไปทางสื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลก พร้อมคำกล่าวอ้างว่าเป็นภาพถ่ายภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของเกรต้า ภาพถ่ายดังกล่าวถูกแชร์ในบริบทที่ทำให้เข้าใจผิด การตรวจสอบของ AFP พบว่าภาพถ่ายในโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นภาพถ่ายจากเทศกาลแกลสตันบิวรีในปี 2558 และ ปี 2559