สิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายที่อยู่ในโพสต์นี้ปรากฏอยู่ในรายงานข่าวเกี่ยวกับประเพณีล่าวาฬในหมู่เกาะแฟโรเมื่อปี 2561

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 06/08/2020 เวลา 11:00

ภาพถ่ายภาพหนึ่งได้ถูกแชร์ในโพสต์ทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์พร้อมคำกล่าวอ้างว่าภาพนี้แสดงประเพณีล่าวาฬประจำปีในเดือนกรกฎาคม 2563 ในหมู่เกาะแฟโร เขตปกครองตนเองภายในราชอาณาจักรเดนมาร์ก คำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด ภาพที่ถูกแชร์ในโพสต์นี้เป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในรายงานข่าวเกี่ยวกับการประเพณีล่าวาฬในหมู่เกาะแฟโรในปี 2561