สิ่งแวดล้อม

วิดีโอนี้ตรงกับภาพการปล่อยจรวดลองมาร์ชของจีน -- ไม่ใช่ “ดวงอาทิตย์เทียม”

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 31/03/2023 เวลา 06:32

คลิปวิดีโอหนึ่ง ซึ่งมียอดรับชมหลายหมื่นครั้งหลังถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์หลายแพลตฟอร์มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 พร้อมคำกล่าวอ้างว่าวิดีโอดังกล่าวแสดงการปล่อย “ดวงอาทิตย์เทียม” ของจีน คลิปวิดีโอพร้อมคำกล่าวอ้างเท็จดังกล่าว ถูกแชร์ออนไลน์หลังจากที่สื่อของทางการจีนรายงานว่านักวิจัยประสบความสำเร็จในการทดสอบเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ โดยทำสถิติสามารถคงสภาพอุณหภูมิสูงสุดใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ในบริบทที่เป็นเท็จ เหตุการณ์ในคลิปวิดีโอต้นฉบับเป็นการปล่อยจรวดลองมาร์ชในเดือนธันวาคม 2564