สุขภาพ

ผู้เชี่ยวชาญเตือน ไม่มีหลักฐานที่สรุปได้ว่าน้ำสับปะรดร้อนสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้จริง

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 20/09/2021 เวลา 11:38

คำกล่าวอ้างที่ระบุว่าน้ำสับปะรดร้อนสามารถฆ่าเซลล์มะเร็ง ได้ถูกแชร์อย่างต่อเนื่องในหลายโพสต์ทางเฟซบุ๊ค คำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าน้ำสับปะรดสามารถใช้รักษาหรือป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ