สุขภาพ

คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดถูกแชร์ออนไลน์ว่า องค์การอนามัยโลกออกคำเตือนเรื่องอันตรายจากการเตรียมอาหารด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 03/03/2021 เวลา 09:00

คำกล่าวอ้างที่ระบุว่าองค์การอนามัยโลกได้ออกคำเตือนให้หลีกเลี่ยงการปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เนื่องจากวิธีการดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้ถูกแชร์ในหลายโพสต์ทางเฟซบุ๊ก อย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด โฆษกขององค์การอนามัยโลกอธิบายกับ AFP ว่าไม่ได้มีการออกคำเตือนดังกล่าว ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างยืนยันว่าการปรุงอาหารด้วยอลูมิเนียมฟอยล์โดยทั่วแล้วไปยังถือว่ามีความปลอดภัย