สุขภาพ

แพทย์ปฏิเสธคำกล่าวอ้างว่าการตรวจโควิด ชนิด PCR “ไม่แม่นยำและอันตราย”

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 29/11/2021 เวลา 10:59

คำกล่าวอ้างที่เตือนว่าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ Polymerase Chain Reaction (PCR) ไม่แม่นยำและมีผลเสียต่อร่างกาย เพราะอาจสร้างความเสียหายต่อเส้นประสาทและสมอง ได้ถูกแชร์ออกไปอย่างต่อเนื่องในหลายโพสต์ทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญยืนยันกับ AFP ว่าไม่มีหลักฐานที่สรุปได้ว่าการตรวจแบบ PCR นั้นอันตราย ขณะที่หน่วยงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศอนุมัติวิธีการดังกล่าว ว่าเป็นวิธีมาตรฐาน (gold standard )ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19