สุขภาพ

สื่อสังคมออนไลน์แชร์คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดว่าพืชสมุนไพรโบราณกระท่อมสามารถใช้ต้านโควิด-19

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 18/06/2021 เวลา 09:00

โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากได้แชร์คำกล่าวอ้างว่าใบของพืชกระท่อม ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาอาการป่วยต่างๆ สามารถนำมาใช้ป้องกันโควิด-19 โพสต์เหล่านี้ทำให้เข้าใจผิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่พิสูจน์ว่าใบกระท่อมสามารถใช้ป้องกันหรือรักษาโควิด-19 พร้อมเตือนว่าพืชดังกล่าวมีส่วนประกอบของสารเสพติด