เอเชียแปซิฟิก

วิดีโอนี้แสดงสะพานที่ถูกน้ำพัดหายไปจากเหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศอินโดนีเซียในปี 2564 ไม่ใช่เหตุการณ์น้ำท่วมในประเทศอินเดียในปี 2565

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 25/05/2022 เวลา 07:30

คลิปวิดีโอหนึ่งที่แสดงสะพานที่พังถล่มและถูกกระแสน้ำซัดหายไป ได้ถูกแชร์ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์และทางสื่อในประเทศอินเดีย พร้อมคำกล่าวอ้างว่าเป็นวิดีโอจากเหตุการณ์น้ำท่วมในรัฐอัสสัมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ในเดือนพฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่มาตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2564 ในรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันในจังหวัด Nusa Tenggara ทาง ตะวันออกในประเทศอินโดนีเซีย โดยสถานที่ในคลิปวิดีโอตรงกับภาพถ่าย Google Street View ของสะพาน