เอเชียแปซิฟิก

คำกล่าวอ้างเท็จถูกแชร์ออนไลน์ว่าประเทศจีนเลิกใช้วัคซีนโรคโควิด-19 โดยหันไปใช้วัคซีนชนิดสูดดมแทน

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 14/05/2021 เวลา 12:00

คำกล่าวอ้างหนึ่งถูกแชร์ทางเฟซบุ๊กในประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศจีน “ปฏิเสธ” การใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยหันไปใช้วัคซีนชนิดที่สามารถสูดเข้าทางปอด คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ แม้ว่าบริษัทผลิตวัคซีนของประเทศจีนกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองของวัคซีนชนิดสูดดม สินค้าดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลจีนยังคงใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบฉีดอยู่ และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติการใช้วัคซีนดังกล่าว