เอเชียแปซิฟิก

คลิปวิดีโอนี้เป็นฉากจากภาพยนตร์ปี 2558 เรื่อง Youth ซึ่งมีตัวละครที่อิงมาจากมาราโดนา

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 18/06/2020 เวลา 10:32