ยุโรป

โพสต์เฟซบุ๊กแชร์ภาพของพระราชินีเอลิซาเบธที่สองและเจ้าชายฟิลิป พร้อมคำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 27/04/2021 เวลา 11:10

หลายโพสต์ทางเฟซบุ๊กแชร์ภาพที่แสดงภาพพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองและพระราชสวามี เจ้าชายฟิลิป ขณะทั้งสองพระองค์ทรงพระสรวลที่พระราชวังบักกิ้งแฮมภายหลังเจ้าชายฟิลิปทรง “แอบแกล้ง” พระราชินีนาถเอลิซาเบธโดยฉลองพระองค์เป็นทหารรักษาพระองค์ คำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด ภาพถ่ายนี้ถูกเผยแพร่ในรายงานข่าวเกี่ยวกับพระราชอิริยาบถของทั้งสองพระองค์หลังฝูงผึ้งบินมาขัดจังหวะพิธีการ ในภาพดังกล่าวเจ้าชายฟิลิปฉลองพระองค์ของกรมทหารราบของกองทัพอังกฤษ โดยทรงเป็นผู้พันมาเป็นเวลายาวนาน