ยุโรป

โพสต์ออนไลน์แชร์คำกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิด เกี่ยวกับการทดลองวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 28/10/2022 เวลา 11:55

คำกล่าวอ้างว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไฟเซอร์ยอมรับต่อสภาของสหภาพยุโรปในเดือนตุลาคม 2565 ว่า “วัคซีนไฟเซอร์ไม่เคยได้รับการทดลองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” ละเว้นรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกของวัคซีนดังกล่าว ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่ตามที่โพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิดนำเสนอ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในรายงานของไฟเซอร์เองและในรายงานข่าวของสื่อหลายสำนักตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 นอกจากนี้การทดลองทางคลินิกของไฟเซอร์ออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันอาการรุนแรงของโรคโควิด-19 ไม่ใช่การป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส ซึ่งนักวิทยาศาสตร์อธิบายกับ AFP ว่าเป็นปัจจัยที่วัดได้ยาก