ยุโรป

ภาพวาดนี้เป็นผลงานการออกแบบยานพาหนะล้ำสมัยของจิตรกรชาวอิตาลี ไม่ใช่การทำนายชีวิตในปี 2565

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 23/09/2020 เวลา 11:00

ภาพวาดที่แสดงฉากผู้คนนั่งยานพาหนะที่นั่งเดี่ยว ได้ถูกแชร์นับพันครั้งในหลายโพสต์ทางเฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์พร้อมคำกล่าวอ้างว่านี้คือภาพวาดของจิตรกรชาวอิตาลีซึ่งสะท้อนจินตนาการโลกอนาคตในปี 2565 คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ ภาพวาดดังกล่าวเป็นผลงานแนวคิดยานพาหนะรูปแบบใหม่เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่