ติดต่อ

ติดต่อ

หากคุณมีความประสงค์จะติดต่อกองบรรณาธิการเพื่อให้คำแนะนำสำหรับการ Fact Check แสดงความคิดเห็น หรือชี้แจงข้อผิดพลาด โปรดฝากข้อความไว้ข้างล่าง โปรดดูวิธีการ Fact Check ของ AFP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกเนื้อหาของเรา

โปรดทราบว่า AFP จะไม่ตอบการสมัครงานที่ส่งมาในแบบฟอร์มนี้

โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์หลักของ AFP ในกรณีการสอบถามอื่น ๆ (การขอแบ่งปันข้อมูล สมัครสมาชิก ซื้อรูปภาพ ฯลฯ)

ขอบคุณมาก

ทีมงาน AFP Fact-Check