Bruce Aylward, head of the WHO-China Joint Mission on COVID-19 lowers his mask to drink water during a press conference about the COVID-19 coronavirus outbreak, in Beijing on February 24, 2020. (AFP / Matthew Knight)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชี้แจงดื่มน้ำทุกๆ 15 นาที ไม่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้

ลิขสิทธิ์ AFP 2560-2564 ขอสงวนลิขสิทธิ์

ข้อความบนโพสต์ทั้งในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ได้ถูกแชร์ออกไปหลายร้อยครั้งพร้อมคำกล่าวอ้างว่าแพทย์ญี่ปุ่นแนะนำให้ประชาชนดื่มน้ำทุกๆ 15 นาทีเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือว่าโรค COVID-19 คำกล่าวอ้างนี้เป็นการเข้าใจผิด องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอไม่สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ ขณะที่ญี่ปุ่นเองก็ไม่มีคำแนะนำเรื่องการดื่มน้ำเพื่อป้องกัน COVID-19

คำกล่าวดังกล่าวถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ด้านล่างคือภาพถ่ายหน้าจอของโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิด

ภาพถ่ายหน้าจอของโพสต์ที่เข้าใจผิด

คำบรรยายเขียนว่า “คำแนะนำที่เป็นเลิศและจริงจังโดยแพทย์ชาวญี่ปุ่นให้การรักษาผู้ป่วย COVID-19

ทุกคนควรมั่นใจว่าปากและลำคอของคุณชื้นไม่แห้ง จิบน้ำทุก ๆ 15 นาทีเป็นอย่างน้อย ทำไม? แม้ว่าไวรัสจะเข้าไปในปากของคุณ ... การดื่มน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ จะล้างไวรัสผ่านหลอดอาหารและในกระเพาะอาหาร เมื่ออยู่ในท้อง ... กรดในกระเพาะอาหารของคุณจะฆ่าไวรัสทั้งหมด หากคุณไม่ดื่มน้ำให้เพียงพอเป็นประจำ ... ไวรัสสามารถเข้าสู่หลอดลมและเข้าไปในปอด มันอันตรายมาก ช่วยเตือนทุกคนด้วย”

คำกล่าวอ้างเดียวกันถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการแชร์ต่อมากกว่า 400 ครั้ง

ด้านล่างคือภาพถ่ายโพสต์เฟซบุ๊กที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด

ภาพถ่ายหน้าจอของโพสต์ที่เข้าใจผิด

คำบรรยายในโพสต์ภาษาอังกฤษนี้มีเนื้อหาคล้ายกับโพสต์ภาษาไทย

ข้อความภาษาอังกฤษบางส่วนแปลเป็นไทยว่า “มีคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมจากแพทย์ญี่ปุ่นที่รักษาผู้ป่วย COVID-19 ว่าให้จิบน้ำเรื่อยๆ อย่างน้อยทุกๆ 15 นาที เพื่อไม่ให้ปากและลำคอแห้ง ทำไม?”

คำกล่าวอ้างคล้ายๆ กันถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊กที่นี่ นี่ และ นี่ และผ่านทวิตเตอร์ที่นี่

คำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการเข้าใจผิด

ข้อความจากบัญชีทวิตเตอร์ทางการขององค์การอนามัยโลกอธิบายเรื่องการดื่มน้ำว่า “แม้การดื่มน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้ร่างกายเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพ แต่การดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแต่อย่างใด”

ด้านล่างคือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความบนทวิตเตอร์ขององค์การอนามัยโลก

ภาพถ่ายหน้าจอของข้อความบนทวิตเตอร์ขององค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลกได้ผลิตวิดีโอนี้ซึ่งอธิบายถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่จะสามารถช่วยลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแลมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ไม่เคยออกมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าที่แนะนำเรื่องการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ

บนเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น มีส่วนที่เขียนอธิบายเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อที่ประชาชนสามารถปฏิบัติได้ในแต่ละวัน เช่นการล้างมือ การปิดปากและจมูกเวลาจามหรือไอ

ด้านล่างคือภาพถ่ายหน้าจอของเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น

ภาพถ่ายหน้าจอของเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น

เอกสารคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงซึ่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ที่นี่ นี่ นี่ และ นี่ ไม่มีข้อไหนที่กล่าวถึงการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอ

AFP Fact Check ได้เคยเขียนรายงานเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างคล้ายๆ กัน ที่ระบุว่า การทำให้ลำคอมีความชุ่มชื้นจะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้