การแก้ไข

กรณีที่เปิดความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เราจะดำเนินการแก้ไขและชี้แจงไว้ที่ด้านล่างของรายงานดังกล่าว พร้อมระบุคำอธิบายและวันที่ บันทึกข้อผิดพลาดที่เราแก้ไขและเผยแพร่แล้วในช่วงปีที่ผ่านมาอยู่ที่ด้านล่างนี้

กรณีมีความผิดพลาดที่มีนัยยะสำคัญ เราจะดำเนินการถอดรายงานนั้นออกจากบล็อกและแนบคำอธิบายถึงข้อผิดพลาดและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น เราจะเผยแพร่การแก้ไขข้อผิดพลาดบนโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ เช่นเดียวกับตอนที่เราเผยแพร่บทความตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อทำให้มั่นใจว่าผู้อ่านจะพบเห็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของเรา

กรณีที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้ อาทิ โพสต์ในบางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เราจะลบโพสต์ที่มีข้อผิดพลาดนั้น พร้อมแนบเนื้อหาที่ถูกต้องลงบนแพลตฟอร์มเดียวกัน

บันทึกการแก้ไข การอัพเดท หรือข้อมูลใหม่ที่ถูกใส่เพิ่มเข้าไปในรายงานภายหลังการเผยแพร่บทความตรวจสอบข้อเท็จจริง จะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของหน้านี้

หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดในรายงานของเรา โปรดติดต่อเราผ่านหน้าติดต่อเพื่ออธิบายข้อผิดพลาดและหลักฐานสนับสนุนการตรวจข้อเท็จจริงนั้น ๆ คำร้องในการแก้ไขข้อผิดพลาดจะได้รับการตรวจสอบจากกองบรรณาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรา หลังจากที่เราปรึกษากับกองบรรณาธิการภูมิภาค เราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบคำร้องที่จัดอยู่ในประเภทวิตถาร ไม่มีหลักฐาน สบประมาทผู้อื่น ข่มขู่ผู้อื่น หรือสแปมเมล

หากคุณเชื่อว่าเราละเมิดพันธสัญญาที่เราให้กับ เครือข่ายมาตรฐานการตรวจสอบข้อเท็จจริงแห่งยุโรป (EFCSN) หรือ ชุดหลักการการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงนานาชาติ (IFCN) คุณสามารถส่งคำร้องเรียนผ่านกระบวนการที่ได้รับการอธิบายที่นี่

นี่คือรายการการแก้ไขความผิดพลาด:

28 กุมภาพันธ์ 2566 แก้ไขตัวเลขปีที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศตุรกี จาก พ.ศ. 2532 เป็น พ.ศ. 2542 - เข้าไปอ่านต่อ