การแก้ไข

การแก้ไขข้อผิดพลาด

ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการรายงานข้อเท็จจริง เราจะทำการแก้ไขและเขียนชี้แจงไว้ที่ด้านล่างของรายงานต้นฉบับ พร้อมแสดงเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่า “ได้รับการแก้ไข” พร้อมวันที่และคำอธิบาย

หากความผิดพลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ (ความผิดพลาดที่ร้ายแรง) เราจะถอดรายงานนั้นออกพร้อมคำอธิบาย

ข้างล่างนี่คือลิงก์ของบทความทั้งหมดที่ได้รับการแก้ไข