ศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยสำนักข่าว AFP

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 22/05/2020 เวลา 08:00