ผู้เชี่ยวชาญเตือน มะแว้งนกไม่ใช่ยาสมุนไพร ไม่มีหลักฐานว่ารักษาโรคได้จริง

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 01/12/2022 เวลา 09:37

ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามะแว้งนกเป็นพืชที่มีพิษสูง ไม่ควรนำมาทานเป็นยาสมุนไพรเพื่อรักษาเบาหวาน มะเร็ง หรืออาการป่วยอื่นๆ ตามที่ถูกกล่าวในโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่ามะแว้งนกยังไม่ผ่านการรับรองเป็นยาสมุนไพรในไทย หลังจากที่พืชดังกล่าวถูกนำมากล่าวอ้างถึงสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ในโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นเวลาหลายปี