ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่ารายการ “อาหารก่อมะเร็ง” ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 22/06/2022 เวลา 08:42

รายการของกินและส่วนประกอบอาหาร 8 ชนิด ได้ถูกแชร์ในโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในไทย พร้อมคำกล่าวอ้างว่าเป็นสารก่อมะเร็งทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพบอกกับ AFP ว่าอาหารในรายการดังกล่าวยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง