กลุ่มนักเคลื่อนไหวสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ถือพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างการชุมนุมเพื่อสนับสนุนในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ( AFP / )

สหประชาชาติไม่ได้กำหนด “วันกษัตริย์โลก” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

ลิขสิทธิ์ AFP 2560-2566 ขอสงวนลิขสิทธิ์

คลิปวิดีโอหนึ่งได้ถูกแชร์อย่างต่อเนื่องในหลายโพสต์ทางเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ พร้อมคำกล่าวอ้างว่าองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมให้เป็นวัน “กษัตริย์โลก” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ คลิปวิดีโอดังกล่าวแสดง ปีเตอร์ ทอมสัน อดีตประธานสมัชชาสหประชาชาติ กล่าวถึง “วันดินโลก” ซึ่งถูกตั้งขึ้นทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อมของในหลวงรัชกาลที่ 9

คลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที 22 กันยายน 2564

คำบรรยายวิดีโอเขียนว่า “ข่าวดีที่สุดในโลก UN มีมติกำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคม (วันพ่อไทย) เป็นวัน “กษัตริย์โลก” KING DAY”

ภาพถ่ายหน้าจอของโพสต์เฟซบุ๊ํกที่ทำให้เข้าใจผิด

วันที่ 5 ธันวาคม คือวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และถิือเป็นวันพ่อแห่งชาติในประเทศไทย

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตในปี 2559 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี

คลิปวิดีโอได้ถูกแชร์พร้อมคำกล่าวอ้างเดียวกันทางเฟซบุ๊กที่นี่และนี่ และทางทวิตเตอร์ที่นี่

คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ

การค้นหาด้วยคำสำคัญ พบคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์ในโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิด ตรงกับบางส่วนของรายงานฉบับนี้ ที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559

รายงานดังกล่าวถูกโพสต์ลงยูทูปโดยบัญชีของ NBT World สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ในรายงานดังกล่าว UN ไม่ได้มีการประกาศเรื่อง “วันกษัตริย์โลก” ตามที่ถูกกล่าวอ้างในโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิด

ในความเป็นจริง รายงานดังกล่าวแสดง ปีเตอร์ ทอมสัน -- ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาใหญ่แห่ง UN -- กล่าวว่าวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ถูกกำหนดให้เป็น “วันดินโลก” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

“ในรัชสมัยของพระองค์ ประเทศไทยได้ทำให้โลกได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดินว่าเป็นทรัพยากรที่จะลดปัญหาความยากจน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาและความมั่นคงอย่างยั่งยืน” ทอมสัน กล่าวในช่วงนาทีที่ 3:13 ของวิดีโอ

“ในปี 2556 สมัชชาใหญ่ได้รับรอง พระราชกรณียกิจ โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ เป็นวันดินโลก”

ด้านล่างคือการเปรียบเทียบภาพถ่ายหน้าจอระหว่างคลิปวิดีโอในโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิด (ซ้าย) และรายงานที่ถูกเผยแพร่ทางช่อง NBT World (ขวา):

เปรียบเทียบภาพถ่ายหน้าจอระหว่างคลิปวิดีโอในโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิด (ซ้าย) และรายงานที่ถูกเผยแพร่ทางช่อง NBT World (ขวา)
1 ตุลาคม 2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คำพูดของเจ้าหน้าที่สำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยถูกลบออกจากรายงาน