ศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยสำนักข่าว AFP

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 07/10/2020 เวลา 11:00

นี่คือศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโรคโควิด-19 แพร่กระจายเร็วไม่แพ้ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ สำนักข่าว AFP ได้รวบรวมข้อมูลและคำแนะนำจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ เพื่อหักล้างข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโรคโควิด-19