คลิปวิดีโอแชร์คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงในเด็กเมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 12/01/2022 เวลา 10:46

คลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งมียอดรับชมออนไลน์หลายแสนครั้งแสดงโรเบิร์ต มาโลน นักวิจัยชาวสหรัฐฯ พูดถึงอันตรายของวัคซีนโควิด-19 ที่มีต่อเด็ก อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าคำกล่าวอ้างของมาโลนในคลิปวิดีโอดังกล่าวไม่ถูกต้อง ขณะที่แพทย์จากโรงพยาบาลเด็กชั้นนำในสหรัฐฯ กล่าวว่าคำกล่าวอ้างในวิดีโอดังกล่าว “อันตรายและไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน”