ผู้อยู่อาศัยในชุมชนย่านคลองเตยเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิจากมาตรการค้นหาผู้ติดโควิด-19 เชิงรุกในกรุงเทพ (Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

โพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิดอ้างว่าประเทศไทยเป็นแชมป์โลกด้านการป้องกันโรคโควิด-19 และมียอดตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด

ลิขสิทธิ์ AFP 2560-2564 ขอสงวนลิขสิทธิ์

คำกล่าวอ้างที่ระบุว่า ดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพนานาชาติได้จัดอันดับให้ประเทศไทยไต่ขึ้นอันดับ 1 ด้าน"การป้องกันโรคโควิด-19" พร้อมกล่าวว่าประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด ได้ถูกแชร์ออกไปหลายหมื่นครั้งทางเฟซบุ๊ก คำกล่าวอ้างนี้เป็นการเข้าใจผิด ดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลกซึ่งถูกกล่าวอ้างในโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิด เป็นรายงานที่ถูกผลิตขึ้นหลายเดือนก่อนโรคโควิด-19 เริ่มระบาด ขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่งยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้มียอดผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

คำกล่าวอ้างนี้ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และได้ถูกแชร์ออกไปอีกกว่า 21,000 ครั้ง

ข้อความบางส่วนที่อยู่ในโพสต์เขียนว่า “ไทย ในกลุ่มมั่นคงสุขภาพ ๑-๑๐ โลก จากอันดับ ๖ ไต่ขึ้นอันดับ ๑ ครองมงกุฏ Covid-19 Fight เป็นแชมป์โลกด้านการป้องกันโรคระบาดเยี่ยม และมียอดผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด ณ ปัจจุบันแล้ว!”

ภาพถ่ายหน้าจอของโพสต์เฟซบุ๊กที่ทำให้เข้าใจผิด

คำกล่าวอ้างคล้ายๆ กันได้ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กที่นี่ นี่ นี่และนี่

คำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด

รายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลกได้ถูกเผยแพร่ในเดือนตุลาคม 2562 สองเดือนก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 และได้เขียนไว้ในเว็บไซต์ว่าดัชนีดังกล่าวเป็น “การประเมินและเปรียบเทียบความมั่นคงด้านสุขภาพและขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องของ 195 ประเทศอย่างครอบคลุมครั้งแรก”

ในรายงานฉบับนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือโรคระบาดเป็นอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และอันดับที่ 6 ของโลกจากทั้งหมด 195 ประเทศ อย่างไรก็ตามดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลกเป็นการประมวลความพร้อมก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 และไม่ได้จัดอันดับประเทศในหมวดหมู่ “Covid-19 Fight” ตามที่โพสต์ที่เข้าใจผิดกล่าวอ้าง

ด้านล่างคือภาพถ่ายหน้าจอหมวดหมู่การจัดอันดับต่างๆ ของรายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก

ภาพถ่ายหน้าจอหมวดหมู่การจัดอันดับต่างๆ ของรายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก

นอกจากนี้โพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิด ยังกล่าวว่าประเทศไทย “มียอดผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด” ซึ่งไม่เป็นความจริง

ข้อมูลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมด 3,018 คน และมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 56 ราย

สำนักข่าว AFP ได้รับการยืนยันทางอีเมลจากเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกว่า “การกล่าวว่าประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดในโลก นั้นไม่ถูกต้อง”

นพ. ริชาร์ด บราวน์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า “จากข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 3,017 คน และมียอดผู้เสียชีวิต 56 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคจะสังเกตได้ว่ามีตัวเลขต่ำกว่าประเทศไทย เช่นประเทศเวียดนาม ซึ่งมีผู้ป่วย 288 คนและมีผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ ที่เมียนมาร์มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 180 คน และมียอดผู้เสียชีวิต 6 ราย”

ตัวเลขเดียวกับปรากฏอยู่ในรายงานของมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์