ภายถ่ายวันที่ 1 มกราคม 2561 ต้นกัญชาที่เจริญเติบโตภายใต้แสงประดิษฐ์ ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (AFP / Robyn Beck)

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเผยไม่มีหลักฐานยืนยันว่ากัญชาสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันหรือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ได้

ลิขสิทธิ์ AFP 2560-2564 ขอสงวนลิขสิทธิ์

ข้อความที่อ้างว่ากัญชามีสารที่ช่วยรักษาเยื่อปอดและสามารถใช้เป็นภูมิคุ้มกันต้านโควิด-19 ได้ถูกแชร์ผ่านโพสต์ทางเฟซบุ๊กหลายร้อยครั้งในเดือนมีนาคม คำกล่าวอ้างนี้เป็นการเข้าใจผิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของไทยยืนยันว่าถึงแม้การใช้กัญชาทางการแพทย์จะมีสรรพคุณในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้จริง แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้

คำกล่าวอ้างนี้ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และได้ถูกแชร์ออกไปเกือบ 400 ครั้ง

เนื้อหาในโพสต์บางส่วนเขียนว่า “กัญชา เป็นภูมิคุ้มกันด้านโควิด-19 และช่วย รักษาปอดลดการถูกทำลายจากเยื่อหุ้มปอด”

“กัญชาชาจะเข้าไปช่วยทำลายตัวไขมันของเชื้อโควิด-19 และช่วยเคลือบปอด ไม่ให้ถูกทำลาย กัญชาจะเผาผลานไขมัน ในตัวเชื้อโควิท การใช้น้ำมัน หรือใช้วิธีสูบโดยเข้าไป #ห้ามผสมบุหรี่น่ะครับ”

ด้านล่างคือภาพถ่ายหน้าจอของโพสต์ที่เข้าใจผิด

ด้านล่างคือภาพถ่ายหน้าจอของโพสต์ที่เข้าใจผิด

คำกล่าวอ้างคล้ายๆ กันเรื่องสรรพคุณของกัญชาในการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อต้านเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ ได้ถูกแชร์ผ่านเฟซบุ๊กที่นี่ นี่ นี่ และนี่

คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ

ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP ทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยกล่าวการสูบกัญชาช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดการถูกทำลายเยื่อหุ้มปอดจากเชื้อโควิด-19 “เป็นเรื่องเข้าใจผิด”

“มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ การสูบกัญชาเข้าปอดเหมือนการสูบบุหรี่ ไม่ใช่การใช้กัญชาทางการแพทย์” นพ. ธีระวัฒน์ กล่าวโดยอธิบายว่าการสูบกัญชาไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้

รายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริการะบุว่า ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่นบุคคลที่สูบบุหรี่ จะมีอาการจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงกว่าบุคคลทั่วไป

ด้านล่างคือภาพถ่ายหน้าจอของรายงาน

ภาพถ่ายหน้าจอของรายงาน

ข้อความพาดหัวของรายงานเขียนว่า: บุคคลที่เสี่ยงมีอาการจากการติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรง" 

สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตรายงานฉบับนี้ที่มีหัวข้อว่า “ผลกระทบต่อสุขภาพของกัญชาและสารกัญชา: สถานะปัจจุบันของหลักฐานและข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย” ในปี 2560

เนื้อหาบางส่วนในรายงานเขียนว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปผลของงานวิจัยต่างๆ ได้ว่า กัญชาหรือว่าสารจากกัญชาสามารถเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้”

ข้อมูลจากรายงานขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันที่ 1 เมษายนเผยว่า ทั่วโลกมียอดผู้ป่วยมากกว่า 800,000 คน ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่า 40,000 ราย