ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานผ่านตึกสูงท่ามกลางหมอกควันจากมลพิษทางอากาศที่ปกคลุมกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 (AFP / Jack Taylor)

กรมอุตุนิยมวิทยาไทยเตือน ข่าวลวงเก่าเกี่ยวกับสภาพอากาศรุนแรงถูกแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์

ลิขสิทธิ์ AFP 2560-2566 ขอสงวนลิขสิทธิ์

ข้อความเตือนเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง” ได้ถูกแชร์ในหลายโพสต์ทางเฟซบุ๊กและไลน์ พร้อมคำกล่าวอ้างว่าการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นข่าวด่วนจากกรมอุตุนิยมวิทยา คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ กรมอุตุนิยมวิทยาปฏิเสธว่าไม่ได้ออกคำเตือนดังกล่าว ขณะที่พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีการเตือนเรื่องสภาพอากาศรุนแรง

คำกล่าวอ้างนี้ถูกโพสต์ทางเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564


คำบรรยายโพสต์เขียนว่า

“ข่าวด่วน
จากกรมอุตุ

ไม่เคยมีพยากรณ์แบบนี้มาก่อน
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

** คลื่นความหนาวจะแผ่ปกคลุมประ
เทศไทยทุกภาค

ตั้งแต่ 24.00 น. 
คืนนี้เป็นต้นไป..

ภาคเหนือ-อีสาน 
จะลดลง 10-12° c
กรุงเทพ 8-10°c 

มากสุดในรอบ14ปี

อีกราว 12 ชั่วโมงนับถอยหลัง 
ฝนจะเทภาคเหนือและอีสาน 
ตามด้วยลมแรง แล้วอุณหภูมิจะลดลงเต็มๆ 

เตรียมพร้อมรับมือด้วยกับ extreme weather change”

ด้านล่างคือภาพถ่ายหน้าจอของข้อความดังกล่าวที่ถูกส่งผ่านไลน์


คำกล่าวอ้างเดียวกันถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กในปี 2564 ที่นี่และนี่ ข้อความดังกล่าวถูกแชร์มาก่อนแล้วในปี 2563 2562 และ 2561

อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ

กรมอุตุนิยมวิทยา ปฎิเสธว่าไม่เคยรายงานการพยากรณ์ดังกล่าว โดยกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่าข้อความดังกล่าวเป็น “เท็จ” ในแถลงการณ์ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 

“กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่า ข้อความนี้เป็นเท็จ และเป็นข้อความที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาก่อน ข้อความข้างต้นมิได้มีแหล่งข่าวมาจากรมอุตุนิยมวิทยา

สภาพอากาศขณะนี้ไม่มีการประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรงแต่ประการใด และ (ข้อความดังกล่าว) ไม่ระบุวันเวลาที่ชัดเจน”


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 หนึ่งวันหลังโพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิดถูกแชร์ทางเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิก ซึ่งเป็นการพยากรณ์สภาพอากาศในช่วง 7 วันตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 21 มกราคม 2564

กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 มกราคม 2564 ในคลิปวิดีโอความยาว 4 นาที 13 วินาทีนี้ รายงานดังกล่าวไม่มีการกล่าวถึงการแจ้งเตือนเรื่องสภาพอากาศรุนแรง

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ของสำนักข่าวไทย ได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างเดียวกันในโพสต์นี้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561