วัคซีนโควิด-19 ไม่ได้มีส่วนผสมของกราฟีน

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 24/08/2021 เวลา 04:56

คลิปวิดีโอที่แสดงสารชนิดหนึ่งตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าในจานเพาะเชื้อ ได้ถูกแชร์ในโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์พร้อมคำกล่าวอ้างว่าสารดังกล่าวคือกราฟีนซึ่งสามารถพบได้ในวัคซีนโควิด-19 คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ คลิปวิดีโอต้นฉบับเป็นการทดลองใช้ลูกเหล็กและน้ำมันละหุ่งโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ากราฟีนหรือกราฟีนออกไซด์ไม่ได้เป็นส่วนผสมของวัคซีนโควิด-19