บุคลากรทางการแพทย์ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยี่ห้อ Sinopharm ให้กับผู้ชายคนหนึ่งภายในรถบัสซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ภายนอกย่านที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (AFP / Nicolas Asfouri)

คำกล่าวอ้างเท็จถูกแชร์ออนไลน์ว่าประเทศจีนเลิกใช้วัคซีนโรคโควิด-19 โดยหันไปใช้วัคซีนชนิดสูดดมแทน

ลิขสิทธิ์ AFP 2560-2566 ขอสงวนลิขสิทธิ์

คำกล่าวอ้างหนึ่งถูกแชร์ทางเฟซบุ๊กในประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศจีน “ปฏิเสธ” การใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยหันไปใช้วัคซีนชนิดที่สามารถสูดเข้าทางปอด คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ แม้ว่าบริษัทผลิตวัคซีนของประเทศจีนกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองของวัคซีนชนิดสูดดม สินค้าดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลจีนยังคงใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบฉีดอยู่ และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติการใช้วัคซีนดังกล่าว

คำกล่าวอ้างนี้ถูกโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

คำบรรยายโพสต์เขียนว่า “ประเทศจีนปฎิเสธใช้วัคซีนฉีดป้องกัน โควิด 19 แล้ว ...
จีนได้ค้นคว้าสำเร็จเป็นแบบ"รมควัน"สูดเข้าทางปอด โดยไม่ต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือด สะดวกกว่ามาก และจะเกิด IGA antibody ตั้งแต่จมูกไปตลอดทางเดินหายใจ จัดการกับไวรัสตั้งแต่เข้าเลย ไม่ให้เข้า cell ไวรัสแบ่งตัวไม่ได้...นี่เป็นผลงานของประเทศจีน ที่จะช่วยมนุษย์โลก”

โพสต์ดังกล่าวอ้างว่าวัคซีนชนิดนี้สามารถสร้างแอนติบอดีในระบบทางเดินหายใจและ “จัดการกับไวรัสตั้งแต่เข้า ไม่ให้เข้า cell ไวรัสแบ่งตัวไม่ได้”

คำกล่าวอ้างถูกแชร์พร้อมกับคลิปวิดีโอภาษาจีน พร้อมคำบรรยายภาษาไทย

ในช่วงแรกของวิดีโอ คำบรรยายภาษาไทยเขียนว่า “วัคซีนแบบสูดดม เจ้าแรกของโลกมาแล้ว ไม่ต้องฉีดเข็ม ผู้ริเริ่มคือประเทศจีน ถือว่าเก่งสุดๆ”

ภาพถ่ายหน้าจอของโพสต์เฟซบุ๊กที่ทำให้เข้าใจผิด

องค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีน Sinopharm ของประเทศจีนสำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยถือว่าเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยประเทศจีนตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การดังกล่าว

นอกจาก Sinopharm แล้ว องค์การอนามัยโลกยังอนุมัติการวัคซีนตัวอื่นๆ สำหรับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย ซึ่งรวมไปถึง Pfizer-BioNTech Moderna Johnson and Johnson และ AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศอินเดีย และเกาหลีใต้

คำกล่าวอ้างคล้ายๆ กันถูกแชร์ทางเฟซบุ๊กที่นี่ นี่ นี่ และนี่

คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศจีนยังไม่ได้อนุมัติวัคซีนชนิดสูดดม สำหรับโรคโควิด-19

วัคซีนชนิดสูดดม

การค้นหาด้วยคำสำคัญบนเว็บไซต์ทางการของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของประเทศจีนไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้วัคซีนชนิดสูดดม

CanSino Biologics บริษัทที่กำลังพัฒนาวัคซีนชนิดสูดดมระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ทางบริษัทได้ประกาศว่าการทดลองทางคลินิกของวัคซีนดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยสํานักงานควบคุมยาแห่งชาติจีน

ทางบริษัทระบุว่า “ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Recombinant COVID-19 Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) วัคซีนสำหรับการสูดดมนั้นขึ้นอยู่กับผลของการทดลองทางคลินิก และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะสามารถพัฒนาหรือจำหน่ายวัคซีนชนิดสูดดมได้อย่างสำเร็จหรือไม่”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 The Paper เว็บไซต์ข่าวทางการของประเทศจีนรายงานว่า ผลการทดลองทางคลินิกของวัคซีนชนิดสูดดมน่าจะถูกเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะภายในปีนี้

การฉีดวัคซีนโควิด-19

ตัวเลขจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ระบุว่าทั่วประเทศได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนแล้วกว่า 340 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 สำนักข่าว AFP รายงานว่าประเทศจีนตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนให้กับ 40% ของประชากรทั้งหมดทั่วประเทศกว่า 1,400 ล้านคน ภายในเดือนมิถุนายน 2564

โรคโควิด-19