ความขัดแย้งยูเครน

โพสต์เท็จอ้างว่ารัฐบาลฟินแลนด์สั่งประชาชนกักตุนเม็ดไอโอดีนหลัง “สงครามในยูเครนมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น”

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 27/10/2022 เวลา 06:01

คำกล่าวอ้างที่ระบุว่าฟินแลนด์ออกมาแนะนำให้ประชาชนเร่งกักตุนเม็ดไอโอดีนหลังสงครามในยูเครนยกระดับขึ้น ได้ถูกแชร์ออกไปในหลายโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ของประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2565 ภายหลังจากที่รัฐบาลฟินแลนด์ปรับปรุงคู่มือการใช้เม็ดไอโอดีนในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงจากสารกัมมันตภาพรังสี อย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด เจ้าหน้าที่รัฐของฟินแลนด์ยืนยันกับ AFP ว่าสถานการณ์ในยูเครนไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านกันมันตภาพรังสีในฟินแลนด์ โดยอธิบายเพิ่มว่าคู่มือดังกล่าวเน้นการให้ความปลอดภัยต่อกลุ่มเสี่ยงที่สุดในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของประเทศ เนื่องจากฟินแลนด์พึ่งพาพลังงานที่ผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์