ความขัดแย้งยูเครน

ตัวแทนสหภาพยุโรปไม่ได้กล่าวว่า “ต้องเอาชนะรัสเซียเพื่อล้างอายให้นโปเลียนและฮิตเลอร์”

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 07/02/2023 เวลา 10:35

ในขณะที่ชาติตะวันตกปฏิญาณว่าจะเพิ่มการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนที่ตกอยู่ในภาวะสงครามกับรัสเซีบ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยแต่งเติมคำพูดของ Josep Borrell หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป โดยกล่าวว่าเขาได้เรียกร้องให้เอาชนะรัสเซียเพื่อ “ล้างอายให้นโปเลียนและฮิตเลอร์” แม้ Borrell จะกล่าวถึงทั้งนโปเลียนและฮิตเลอร์ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์จริง แต่เป็นการกล่าวถึงในบริบทเรื่องความแข็งแกร่งของกองทัพรัสเซีย และไม่ได้กล่าวว่าจะต้องล้างแค้นให้นโปเลียนและฮิตเลอร์