โรคโควิด-19

คำกล่าวอ้างเท็จเกี่ยวกับการตัดสินว่าทำผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากวัคซีนโควิด-19 ถูกแชร์ในโพสต์ออนไลน์

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 26/05/2022 เวลา 07:20

คำกล่าวอ้างที่ระบุว่าบุคคลสาธารณะอย่างจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร และพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ถูกตัดสินลงโทษฐานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และจะถูกออกหมายจับจากฐานการสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 คำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ รัฐบาลแคนาดาและผู้เชี่ยวชาญอิสระกล่าวว่าเอกสารที่ถูกนำมาแสดงเป็นหลักฐานอ้างอิงคำกล่าวอ้างดังกล่าว ไม่ได้มาจากศาลที่ชอบด้วยกฏหมาย