โรคโควิด-19

โพสต์เสียดสีเกี่ยวกับ “คำเตือนวัคซีนโควิด-19” ของบิล เกตส์ทำให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยเข้าใจผิด

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 13/09/2021 เวลา 10:48

โพสต์เฟซบุ๊กจำนวนมากในประเทศไทย ได้แชร์คำกล่าวอ้างว่าบิล เกตส์ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ได้กล่าวว่าวัคซีนโควิด-19 “อันตรายกว่าที่คิด” อย่างไรก็ตามคำพูดดังกล่าว -- ซึ่งมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์บางคนเชื่อว่าเป็นคำกล่าวอ้างจริงของเกตส์ -- ปรากฏอยู่ในรายงานเชิงล้อเลียนเสียดสี โฆษกของมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ ยืนยันกับ AFP ว่าบิล เกตส์ไม่ได้พูดคำกล่าวนั้น