โรคโควิด-19

องค์การอนามัยโลกไม่ได้อนุมัติอาหารเสริมไทยที่อ้างว่าใช้ “ป้องกันโรค Long Covid”

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 06/06/2022 เวลา 06:30

โพสต์ทางเฟซบุ๊กในประเทศไทยได้แชร์คำกล่าวอ้างว่าองค์การอนามัยโลกรับรองสารในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมว่าสามารถใช้ป้องกันอาการลองโควิด (Long Covid) หรืออาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลกยืนยันกับ AFP ว่าไม่ได้ออกแถลงการณ์ดังกล่าว ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเตือนว่าวิธีการป้องกันลองโควิด คือการหลีกเลี่ยงให้ไม่ติดเชื้อไวรัสตั้งแต่แรก