โรคโควิด-19

เส้นทางการบินในสหรัฐ ฯ ไม่ได้ถูกยกเลิกเพราะนักบินหลายคนเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 20/01/2023 เวลา 07:50

สายการบินนานาชาติและสายการบินในสหรัฐ ฯ ได้ออกมาปฎิเสธคำกล่าวอ้างเท็จที่ระบุว่า ขณะนี้มีการขาดแคลนนักบินจำนวนมากและบางคนเสียชีวิตในการปฎิบัติหน้าที่เพราะปัญหาสุขภาพจากวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังคำกล่าวอ้างดังกล่าวถูกแชร์อย่างต่อเนื่องในสื่อสังคมออนไลน์ในหลายประเทศ ทางสายการบินอเมริกัน (American Airlines) ชี้แจงถึงสาเหตุการยกเลิกเส้นทางการบินว่าไม่ได้มาจากเรื่องนักบินเสียชีวิต แต่สาเหตุมาจากความต้องการเดินทางที่ลดลง