MYANMAR MILITARY COUP

นี่เป็นภาพเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพซีเรียที่ถูกยิงตกในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 31/05/2021 เวลา 11:05

ภาพถ่ายสองภาพได้ถูกแชร์หลายร้อยครั้งในโพสต์ทางเฟซบุ๊กพร้อมคำกล่าวอ้างว่าภาพชุดนี้แสดงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเมียนมาร์ที่ถูกสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงและกองทัพเอกราชคะฉิ่นยิงตกในเดือนมีนาคม 2564 อย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างนี้เป็นเท็จ นี่เป็นภาพเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพซีเรียที่ถูกยิงตกทางภาคเหนือของประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563