สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ทรงเข็มกลัดพระบรมฉายาลักษณ์ของอดีตพระมหากษัตริย์อังกฤษ ไม่ใช่พระบรมฉายาลักษณ์ราชวงศ์ไทย

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 26/09/2022 เวลา 10:42

ภายหลังจากที่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคต ผู้ใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทยได้แชร์ภาพถ่ายหนึ่งพร้อมคำกล่าวอ้างว่าพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ทรงเข็มกลัดพระบรมฉายาลักษณ์ราชวงศ์ไทย แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ยาวนานและแนบแน่นมากว่าหลายทศวรรษ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยืนยันกับ AFP ว่าเข็มกลัดในภาพเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์จอร์จที่ 6 และกษัตริย์จอร์จที่ 5 พระราชบิดาและพระอัยกาของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2