โพสต์ที่ทำให้เข้าใจผิดแชร์คำกล่าวอ้างเรื่อง “กล้วยที่สุกเต็มที่จะมีสารต่อต้านมะเร็ง”

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 18/05/2022 เวลา 10:33

คำกล่าวอ้างที่ระบุว่าการรับประทานกล้วยที่สุกเต็มที่จะสามารถป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องจากกล้วยที่สุกจะมี “สารที่เสริมสร้างระบบภูมิต้านทาน” ได้ถูกแชร์ออกไปหลายพันครั้งในโพสต์ออนไลน์ โพสต์ดังกล่าวดูเหมือนจะอ้างถึงงานวิจัยปี 2552 ของนักวิจัยชาวญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้ระบุว่ากล้วยมีโปรตีนส่วนที่เสริมระบบภูมิคุ้มกัน และไม่ได้แนะนำให้ทานกล้วยที่สุกเต็มที่ ผู้เชี่ยวชาญอธิบายกับ AFP ว่าสารดังกล่าวพบได้เฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และไม่พบในพืช