ซีอีโอของโมเดอร์นาไม่ได้ขายหุ้นมูลค่ากว่า $400 ล้าน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ตีพิมพ์แล้ว วันที่ 22/02/2022 เวลา 09:00

โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แชร์คำกล่าวอ้างว่าซีอีโอของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ขายหุ้นรวมมูลค่ากว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างกะทันหันและลบบัญชีทวิตเตอร์ของตน อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างนี้ทำให้เข้าใจผิด แม้บัญชีทวิตเตอร์ของ Stephane Bancel จะถูกปิดการใช้งาน แต่ข้อมูลการซื้อขายแสดงให้เห็นว่ามูลค่าของหุ้นที่เขาขายล่วงหน้าในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 6.1 ล้านเหรียญ ขณะที่ตัวเลขหุ้นมูลค่า 400 ล้านเหรียญ เป็นการซื้อขายในช่วงระยะเวลามากกว่า 2 ปี